}); Ikhwal Raja Raja Jawa
Logo
images

Ikhwal Raja Raja Jawa

         Membicarakan tentang raja raja dan kerajaan di tanah Jawa ibarat kita membaca sebuah buku tebal yang memuat kisah dan romantika sejarah yang panjang. Raja raja Jawa adalah para penguasa di tlatah atau tanah Jawa (Jawa timur dan Jawa Tengah) yang sejarahnya dicatat berdasarkan prasasti, kitab babad dan serat. Bermula dari Ratu Shima (Kalingga) hingga raja raja pasca kerajaan Mataram Baru (Kasunanan Kartasura, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran dan kadipaten Pakualaman). Berikut ini adalah daftar kerajaan dan raja raja yang memerintah berdasarkan periodesasinya. (disadur dari buku ensiklopedi raja raja raja Jawa karangan Krisna Bayu Aji DKK Araska 2011)

A. Raja Kalingga

     

Nama Raja

Nama Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RATU SHIMA

KALINGGA

-

 
       

B. Raja Raja Medang Periode Jawa Tengah

     

Nama Raja

Dinasti

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

SRI INDRAWARMAN

SYAILENDRA

MEDANG

752 - 775

WISNUWARMAN

SYAILENDRA

MEDANG

775 - 782

DHARANINDRA

SYAILENDRA

MEDANG

782 - 812

SAMARATUNGGA

SYAILENDRA

MEDANG

812 - 833

PRAMODHAWARDANI

SYAILENDRA

MEDANG

833 - 856

SANJAYA

SANJAYA

MEDANG

732 - 7xx

RAKAI PANANGKARAN

SANJAYA

MEDANG

-

RAKAI PANUNGGALAN

SANJAYA

MEDANG

-

RAKAI WARAK

SANJAYA

MEDANG

-

RAKAI GARUNG

SANJAYA

MEDANG

-

RAKAI PATAPAN

SANJAYA

MEDANG

8xx - 838

RAKAI PIKATAN

SANJAYA

MEDANG

838 - 855

RAKAI KAYUWANGI

SANJAYA

MEDANG

855 - 885

RAKAI PANUMWANGAN

 

 

 

DYAH DAWENDRA

SANJAYA

MEDANG

885 - 887

RAKAI GURUNWANGI

 

 

 

DYAH BADRA

SANJAYA

MEDANG

887 - 8xx

RAKAI WATUHUMALANG

SANJAYA

MEDANG

894 - 898

RAKAI WATUKURA

 

 

 

DYAH BALITUNG

SANJAYA

MEDANG

898 - 910

DAKSA

SANJAYA

MEDANG

910 - 919

TULODONG

SANJAYA

MEDANG

919 - 921

DYAH WAWA

SANJAYA

MEDANG

924 - 928

EMPU SINDOK

SANJAYA

MEDANG

928 - 929

       

C. Raja Raja Medang Periode Jawa Timur

     

Nama Raja

Dinasti

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

EMPU SINDOK

SANJAYA

MEDANG

929 - 947

SRI ISYANATUNGGAWIJAYA

SANJAYA

MEDANG

947 - 9xx

MAKUTAWANG SAWARDHANA

SANJAYA

MEDANG

9xx - 985

DHARMAWANGSA TEGUH

SANJAYA

MEDANG

985 - 1006

       

D. Raja Kahuripan

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

AIRLANGGA

KAHURIPAN

1019 - 1045

 
       

E. Raja Raja Kadiri

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

KAMESWARA

KADIRI

1116 - 1135

 

JAYABAYA

KADIRI

1135 - 1159

 

RAKAI SIRIKAN

KADIRI

1159 - 1169

 

SRI ARYESWARA

KADIRI

1169 - 1171

 

SRI GENDRA

KADIRI

1171 - 1182

 
       

F. Raja Raja Singhasari

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

KEN AROK

Singhasari

1222 - 1227

 

ANUSAPATI

Singhasari

1227 - 1248

 

TOHJAYA

Singhasari

1248 -

 

RANGGAWUNI

Singhasari

1248 - 1254

 

KERTANEGARA

Singhasari

1254 - 1292

 
       

G. Raja Raja Majapahit

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RADEN WIJAYA

MAJAPAHIT

1293 - 1309

 

JAYANEGARA

MAJAPAHIT

1309 - 1328

 

TRIBHUBAWANA TUNGGADEWI

MAJAPAHIT

1328 - 1350

 

HAYAM WURUK

MAJAPAHIT

1350 - 1389

 

WIKRAMAWARDHANA

MAJAPAHIT

1390 - 1428

 

SUHITA

MAJAPAHIT

1429 - 1447

 

DYAH KERTAWIJAYA

MAJAPAHIT

1447 - 1451

 

RAJASAWARDHANA

MAJAPAHIT

1451 - 1453

 

GIRISHAWARDHANA

MAJAPAHIT

1456 - 1466

 

SINGHAWIKRAMA WARDHANA

MAJAPAHIT

1466 - 1474

 

BHRE KERTABUMI

MAJAPAHIT

1474 - 1486

 

GIRINDRAWARDHANA

MAJAPAHIT

 

 

DYAH RANAWIJAYA

MAJAPAHIT

1486 - 15xx

 
       

H. Raja Raja Demak

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RADEN PATAH

KASULTANAN DEMAK

1478 - 1518

 

PATI UNUS

KASULTANAN DEMAK

1518 - 1521

 

SULTAN TRENGGONO

KASULTANAN DEMAK

1521 - 1546

 

SUNAN PRAWOTO

KASULTANAN DEMAK

1546 - 1549

 
       

I. RAJA RAJA KASULTANAN PAJANG

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

JAKA TINGKIR

KASULTANAN PAJANG

1549 - 1582

 

ARYA PANGIRI

KASULTANAN PAJANG

1583 - 1586

 

PANGERAN BENAWA

KASULTANAN PAJANG

1586 - 1587

 
       

J. RAJA RAJA KASULTANAN MATARAM BARU

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

R. DANANG SUTAWIJAYA

KASULTANAN MATARAM

1587 - 1601

 

RADEN MAS JOLANG

KASULTANAN MATARAM

1601 - 1613

 

RADEN MAS WURYAH

KASULTANAN MATARAM

1613

 

RADEN MAS RANGSANG

KASULTANAN MATARAM

1613 - 1645

 

RADEN MAS SAYIDIN

KASULTANAN MATARAM

1645 - 1677

 
       

K. RAJA RAJA KASUNANAN KARTASURA

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RADEN MAS RAHMAT

KASUNANAN KARTASURA

1680 - 1702

 

RADEN MAS SUTIKNA

KASUNANAN KARTASURA

1702 - 1705

 

PANGERAN PUGER

KASUNANAN KARTASURA

1705 - 1719

 

RADEN MAS SURYAPUTRA

KASUNANAN KARTASURA

1719 - 1726

 

RADEN MAS PRABUYASA

KASUNANAN KARTASURA

1726 - 1742

 
       

L. RAJA RAJA KASUNANAN SURAKARTA

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RADEN MAS PRABASUYASA

KASUNANAN SURAKARTA

1745 - 1749

 

RADEN MAS SURYADI

KASUNANAN SURAKARTA

1749 - 1788

 

RADEN MAS SUBADYA

KASUNANAN SURAKARTA

1788 - 1820

 

RADEN MAS SUGANDI

KASUNANAN SURAKARTA

1820 - 1823

 

RADEN MAS SUPARDAN

KASUNANAN SURAKARTA

1823 - 1830

 

RADEN MAS MALIKIS SOLIKIN

KASUNANAN SURAKARTA

1830 - 1858

 

RADEN MAS KUSEN

KASUNANAN SURAKARTA

1859 - 1861

 

RADEN MAS DUKSINO

KASUNANAN SURAKARTA

1861 - 1893

 

RADEN MAS MALIKUS KUSNO

KASUNANAN SURAKARTA

1893 - 1939

 

RADEN MAS ANTASENA

KASUNANAN SURAKARTA

1939 - 1944

 

RADEN MAS SURYAGURITNA

KASUNANAN SURAKARTA

1944 - 2004

 
       

M. RAJA RAJA KASULTANAN YOGYAKARTA

     

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RADEN MAS SUJANA

KASULTANAN YOGYAKARTA

1755 - 1792

 

RADEN MAS SUNDORO

KASULTANAN YOGYAKARTA

1792 - 1810

 

RADEN MAS SUROJO

KASULTANAN YOGYAKARTA

1810 - 1811

 

RADEN MAS IBNU JAROT

KASULTANAN YOGYAKARTA

1814 - 1822

 

RADEN MAS MUSTOYO

KASULTANAN YOGYAKARTA

1823 - 1826

 

RADEN MAS ARIOJOYO

KASULTANAN YOGYAKARTA

1855 - 1877

 

RADEN MAS MURTEJO

KASULTANAN YOGYAKARTA

1877 - 1920

 

SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO VIII

KASULTANAN YOGYAKARTA

1921 - 1936

 

BENDARA RADEN MAS DOROJATUN

KASULTANAN YOGYAKARTA

1940 - 1988

 

BENDARA RADEN MAS HERJUNO DARPITO

KASULTANAN YOGYAKARTA

1989 - SEKARANG

 
       

N. RAJA RAJA PRAJA MANGKUNEGARAN SURAKARTA

   

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

RADEN MAS SAID

PRAJA MANGKUNEGARAN

1757 - 1795

 

RADEN MAS SULOMO

PRAJA MANGKUNEGARAN

1796 - 1835

 

MANGKUNEGARA III

PRAJA MANGKUNEGARAN

1835 - 1853

 

RADEN MAS SUDIRA

PRAJA MANGKUNEGARAN

1853 - 1881

 

RADEN MAS SAMEKTO

PRAJA MANGKUNEGARAN

1881 - 1896

 

RADEN MAS SUYITNO

PRAJA MANGKUNEGARAN

1896 - 1916

 

RADEN MAS SURYA SUPARTO

PRAJA MANGKUNEGARAN

1916 - 1944

 

MANGKUNAGARA VIII

PRAJA MANGKUNEGARAN

1944 - 1987

 

GPH. SUJIWOKUSUMO

PRAJA MANGKUNEGARAN

1987 - sekarang

 
       

O. RAJA RAJA KADIPATEN PAKU ALAMAN YOGYAKARTA

   

Nama Raja

Kerajaan

Tahun Pemerintahan

 

BENDORO PANGERAN HARYO NOTOKUSUMO

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1757 - 1795

 

RT. NOTODININGRAT

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1796 - 1835

 

GPH. SOSRONINGRAT

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1835 - 1853

 

RM. NOTONINGRAT

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1853 - 1881

 

KPH. SURYODILOGO

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1881 - 1896

 

KPH. NOTOKUSUMO

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1896 - 1916

 

BRMH. SURARJO

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1916 - 1944

 

BRMH. SULARSO KUNTO SURATNO

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1944 - 1987

 

BRMH. AMBARKUSUMO

KADIPATEN PAKU ALAMAN

1987 - sekarang

 

TAG

Dipost Oleh BuMERANG Kreasi

K2S (Kontak Kerukunan Sosial) Kota Kupang Paguyuban Keluarga Jawa Kota Kupang. Guyub Rukun Agawe Santoso

Tinggalkan Komentar